PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

U razdoblju od 19. studenog do 3. prosinca 2021. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s Nacrtom Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu te dobivanje utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt Proračuna, nalaze se na web stranici Grada Varaždina (https://varazdin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-2021/) pod rednim brojem 8.


Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 3. prosinca 2021. godine s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o Nacrtu Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu“ na e-mail adresu: proracun@varazdin.hr.


Najnovije vijesti

Pročitajte više