Oglašavanje

Za oglašavanjem na digitalnom mediju medjimurski.hr kontaktirajte nas upitom na marketing@medjimurski.hr.
Oglašavati možete putem PR članaka koji su neodređeno vrijeme dostupni na digitalnom mediju medjimurski.hr te utječu na SEO vaše poslovne web stranice, na Google pozicioniranje te prije svega na pozitivnu dodanu vrijednost vašeg brenda. Medjimurski.hr nudi i oglašavanje putem web bannera, kreiranje marketing kampanja, provođenje anketa, uslugu stvaranja fotografija i PR video uredaka objavljivih na digitalnom mediju medjimurski.hr te na klijentovim web i društvenim stranicama.
marketing@medjimurski.hr