PREPOZNAT U SVIJETU

Grad Varaždin zasjao i na portugalskoj televiziji

Portugalska  javna, nacionalna televizija RTP (Rádio e Televisão de Portugal) objavila je reportažu u sklopu koje je predstavljen Grad Varaždin te sudjelovanje Varaždina u međunarodnom, europskom projektu CityWalk zajedno sa partnerima iz devet europskih zemalja.

Novinarka Raquel Morão Lopes boravila je sa snimateljem u Varaždinu u rujnu prošle godine zanimajući se za koristi koje je grad imao sudjelujući u projektu. Posebno se to odnosilo na mobilnost građana, pješačke zone te korištenje bicikla. Varaždin je predstavljen i kao atraktivna turistička destinacija, kulturno i povijesno središte.

Reportažu portugalske televizije ( dio koji se odnosi na Varaždin 0:40 – 4:36 )

možete pogledati na linku.

Najnovije vijesti

Pročitajte više