ZA DJECU

Grad Lepoglava za sanaciju dječjih igrala osigurao 50 tisuća kuna

Grad Lepoglava u proteklih je 10-ak godina u izgradnju igrala za djecu uložio oko pola milijuna kuna. Temeljem potreba i prijedloga mjesnih odbora igrala su postavljena na 20 lokacija na cijelom gradskom području. Sva oštećenja na igralima nastala tijekom korištenja u proteklom periodu ove će godine biti sanirana. Kako bi se utvrdila oštećenja koje je potrebno sanirati izvršen je pregled igrala na svim lokacijama nakon čega će se pristupiti njihovoj sanaciji za što je Grad Lepoglava osigurao 50.000 kuna.

– Kontinuirano ulažemo u razvoj društvene infrastrukture na cijelom gradskom području. Tako iz godine u godinu na brojnim lokacijama postavljamo dječja igrala koja koriste naši najmlađi sugrađani. Upravo zbog toga brinemo da ta igrala budu sigurna za korištenje tako da smo stoga krenuli u njihovu sanaciju – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Autor: Grad Lepoglava
Autor: Grad Lepoglava

Najnovije vijesti

Pročitajte više