ULAGANJE U RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

GRAD LEPOGLAVA: Potpisivanje ugovora za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja


Grad Lepoglava sufinancira umjetno osjemenjivanje krava i krmača
Nastavljajući s ulaganjima u razvoj poljoprivredne proizvodnje na gradskom području, Grad
Lepoglava je s Veterinarskom stanicom Ivanec potpisao Ugovor o sufinanciranju umjetnog
osjemenjivanja krava i krmača. Nastavak je to programa koji se 10-ak godina uspješno provodi na
području Grada Lepoglave i za koji je Grad Lepoglava u tom razdoblju izdvojio nešto više od
640.000 kuna.
Ugovorom koji su 9. ožujka potpisali gradonačelnik Marijan Škvarić i direktor Veterinarske stanice
Ivanec Zorislav Rodek definirano je da će Grad Lepoglava obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima s 216 kuna (bez PDV-a) sufinancirati postupak umjetnog osjemenjivanja po grlu
goveda te sa 184 kuna (bez PDV-a) postupak umjetnog osjemenjivanja po grlu krmače.

“Umjetno osjemenjivanje krava i krmača jedna je od mjera za razvoj poljoprivredne proizvodnje na
području Grada Lepoglave i provodi se u okviru Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave
za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Tim programom nastavljamo sa značajnim višegodišnjim
gradskim ulaganjima u razvoj poljoprivredne proizvodnje čiji je potencijal velik s obzirom na to da
Grad Lepoglava velikim svojim dijelom spada u ruralno područje. Naime, od 16 gradskih naselja 12
ih se nalazi na brdsko-planinskom području na kojem se tamošnje stanovništvo u velikom broju
bavi poljoprivredom. Vjerujemo da ćemo mjerama koje provodimo, a u koje spada sufinanciranje
umjetnog osjemenjivanja krava i krmača, potaknuti što više naših građana da se bave odnosno ne
odustanu od bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom točnije proizvodnjom domaće hrane. Koliko
je ta proizvodnja važna pokazalo se i u ovom vremenu krize izazvane pojavom koronavirusa” –
istaknuo je gradonačelnik Škvarić.

Najnovije vijesti

Pročitajte više