DUGA POVIJEST ZANATSTVA

Kreće obnova kovačnice iz 19. stoljeća u Čehovcu

Rad kovača je bio jedan od prvih obrta u povjesti, koji je postao još važniji u srednjem vijeku. Kao i mnogi drugi obrti i ovaj obrt ima dugu povijest na području Grada Preloga. Željeći upotpuniti turističku ponudu na području Prelogu, ali i sačuvati ovaj stari obrt od zaborava, Grad Prelog sklopio je Sporazum o adaptaciji i uređenju kovačnice, sa obitelji Mihac iz Čehovca.

Povijest ove kovačnice seže u 19. stoljeće, a kako stoji u potpisanom Sporazumu: „Grad Prelog i Stjepan Mihac suglasni su da se nekretnina, k.č.br. 1192, k.o. Čehovec (u naravi kovačnica), adaptira i uredi u svrhu turističke promidžbe naselja Čehovec te cjelokupnog Grada Preloga“.

U ime Grada Preloga, Sporazum je potpisao gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, istaknuvši da će se radovi na adaptaciji pokušati završiti do mjesnog blagdana, blagdana sv. Roka.

Najnovije vijesti

Pročitajte više