EKSKLUZIVNO: RASPUKLINE U HSS-u

Zoran Vidović preuzeo HSS, legalna Đurđica Slamek bačena u zapećak!

Naš portal medjimurski.hr u posjedu je dokumenta kojim predsjednik Hrvatske seljačke stranke, Krešo Beljak, daje neograničene ovlasti dugogodišnjem članu Zoranu Vidoviću u upravljanju međimurskim HSS-om. Ovlasti je dobio iako je legalno izabrana predsjednica HSS-a u Međimurskoj županiji zapravo Đurđica Slamek, načelnica Općine Sveta Marija.

Prema spomenutom dokumentu, predsjedništvo središnjeg HSS-a je 7. siječnja 2021. godine donijelo odluku da se za posebnog koordinatora Županijske organizacije HSS-a u Međimurju imenuje Zoran Vidović. Imenovani koordinator, piše dalje, ima pravo i obavezu pregovaranja sa svim političkim strankama na županijskoj razini, potpisivanje koalicijskih sporazuma i kandidacijskih lista za lokalne izbore 2021. godine na razini pripadajućih gradova i općina te također ima pravo učlaniti, odnosno svojim potpisom ovjeriti evidencijski listić ako se radi o novom članu na području Županije. Ovom odlukom, koja stupa na snagu danom donošenja, prestaju navedene ovlasti predsjednici ŽO HSS-a gospođi Đurđici Slamek, napisao je, uz usklik “Vjera u Boga i seljačka sloga!”, Krešo Beljak.

-Moj je zadatak provesti lokalne izbore, pripremiti i potpisati liste za općinska i gradska vijeća, te za Županijsku skupštinu. Moj mandat traje samo do kraja izbora i sugurno se neću kandidirati za predsjednika. Kolegica Slamek zasad obavlja samo tehničke poslove za stranku. Inače, županijski HSS funkcionira bez problema i nije bilo osipanja članstva, kako su to neki očekivali.

-HSS će sigurno imati, kao i dosad, kandidate za načelnike u četiri općine. To su: u Strahonincu Franjo Lehkec, u Svetoj Mariji Đurđica Slamek, u Domašincu Mario Tomašek i u Donjem Kraljevcu Miljenko Horvat. S obzirom da imamo sporazum sa SDP-om, ja ću ponovo biti kandidat za zamjenika gradonačelnika Čakovca, ističe Vidović.

ZAUSTAVITE RADNJE, INAČE…

Iako svi šute o tome zašto je Beljak oduzeo ovlasti Đurđici Slamek, naš portal medjimurski.hr posjeduje i drugi dokument, koji osvjeljava duboke sukobe unutar HSS-a Hrvatske. Naime, u njemu stoji da je Predsjedništvo HSS-a na svojoj sjednici održanoj 7. siječnja 2021. godine Đurđici Slamek izreklo opomenu pred pokretanje postupka zbog političke odgovornosti, kao članice HSS-a. U daljnjem tekstu nabraja se što je dužna i kako se mora ponašati kao članica HSS-a.

Ona je, dakle, kažnjena što je, navodno, podupirala poveću grupu viđenijih HSS-ovaca, koji su htjeli smijeniti Krešu Beljaka.

Na kraju tog dokumenta upućenog okrivljenoj piše: “Ovom opomenom gđi. Đurđici Slamek ne prestaju ovlasti niti kao člana, niti kao dužnosnika HSS-a. Predsjedništvo HSS-a poziva Vas da zaustavite radnje kojima se krši Statut HSS-a te se u narednom periodu posvetite aktivnostima usmjerenim na jačanje stranke u cilju što bolje pripreme i što boljeg rezultata na lokalnim izborima 2021. godine”, u potpisu predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Jedino nije napisao što joj slijedi ako se neće držati tih narebi. Hoće li je, ako ne “zaustavi radnje”, možda deportirati u neki gulag u Sibiru? Užas.

ĐURĐICA SLAMEK ZASAD – ŠUTI

Naravno da smo o svemu tome potražili njen komentar ili njeno viđenje tih događaja. No, Đurđica Slamek ljubazno je odbila bilo što komentirati. Rekla je tek da ide na izbore za načelnicu Svete Marije, a da će o svemu progovoriti za desetak dana kad javo obznani kandidaturu.

Najnovije vijesti

Pročitajte više