AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA

Zakašnjenje u gradnji mora se nadoknaditi do kraja godine!

Održan je radni sastanak na temu aglomeracije u Donjoj Dubravi. Nazočili su mu: zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda d.o.o. Danijel Bunić, direktor Međimurskih voda d.o.o. Vladimir Topolnjak i načelnik Općine D. Dubrava Marijan Varga.
Na sastanku se govorilo o provedbi aktivnosti aglomeracije Donja Dubrava. Reče je da su do sada obavljeni građevinski radovi u obimu od 38,9 posto, što je blago odstupanje od zacrtane dinamike.

S izvođačima radova je dogovoreno da se taj zaostatak nadoknadi do kraja 2021. godine. Direktor Međimurskih voda  d.o.o. je dao informaciju da su sklopljeni Ugovori za obavljanje radova na pročistaču, tako da se može ukupna investicija privesti kraju do polovice 2022. godine.

Najnovije vijesti

Pročitajte više