GRADSKO VIJEĆE GRADA MURSKO SREDIŠĆE

Vijećnika Juricu Mesarića zanimalo koji je plan za kompleks Cimper

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja je održana u četvrtak 11. ožujka u Centru za kulturu „Rudar“ vijećnik Jurica Mesarić uputio je gradonačelniku jedno pitanje:

Znam da grad nema puno ingerencije, da više ingerencije ima županija ili država. Koji je plan u budućnosti za Hrastinku i koji je plan za kompleks Cimper? Prijedlog za Hrastinku je bio da tamo bude streljana, streličarstvo ili likovna kultura.

„Što se tiče Hrastinke razmišlja se stalno, bilo je prijedloga da se tamo uredi streljana ili neki drugi sadržaji. Hrastinka je sanirana EU novcima i sada ima izgled parka. Pet godina se nije smjelo time raspolagati, a sada s obzirom na to da je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska moramo dobiti njihovu suglasnost. Svaki dobar prijedlog, zahtjev ili ideju ćemo uvažiti i to na neki način staviti u pogon. Bila je ideja/upit od Lovačkog društva da se prostor uredi i da bude streljana. Sada kada to bude moguće kontaktirat ćemo Ministarstvo državne imovine.“ Kompleks Cimpera – veći dio zemljišta je zona T (turizma). Prije mjesec dana je održan sastanak na temu građenja vodenog parka. Također predloženo je tvrtki da se cijeli kompleks stavi pod T, a o istome će razmisliti. Preko pruge, točnije Spomen doma rudarstva imamo saznanja da bi se gradila velika hala i manji tekstilni pogon.”

Najnovije vijesti

Pročitajte više