U GRADSKOJ VIJEĆNICI

U Prelogu je održana 11. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

Autor: Grad Prelog Foto/Video: Grad Prelog
- Advertisement -

Jedanaesta sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga održana je u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, u četvrtak 23. ožujka. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici Stručnog kolegija gradonačelnika nazočili su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, zamjenica predsjednika Gradskog vijeća Ivana Martinec Novak, vršitelj dužnosti pročelnice Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Mateja Kavran Matjačić, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, Siniša Radiković, direktor GKP Pre-kom d.o.o. Prelog te privremeni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Prelog Mladen Križaić.

Na dnevnom se redu našlo Izvješće o radu gradonačelnika za prošlih šest mjeseci, zatim prijedlozi odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, a raspravljalo se i o izvješćima o radu gradskih institucija, Dječjeg vrtića Fijolica Prelog, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga Doma kulture Grada Preloga te Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 54.741.284,64 kune te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 53.825.537,73 kune, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 915.746,91 kunu.

Gradskom vijeću upućeni su prijedlozi odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu i kulturi te o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini, zatim se raspravljalo o prijedlozima odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu, o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog, o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog, o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu.

Na dnevnom su se redu i izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini, o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini te o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini.

Raspravljalo se i o Programu korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu i o prijedlogu Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1/2023. Svi prijedlozi odluka upućeni su na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sljedeću sjednicu održati u petak 31. ožujka.

Kolegij gradonačelnika prihvatio je izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2022. godini, o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2022. godinu te izvješće Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2022. godinu.

- Oglas -

Podijeli:

Najnovije

Pročitajte još