LD PREPELICA MALA SUBOTICA

Stalna briga za pernatu divljač, posebno fazansku

Lovačko društvo Prepelica Mala Subotica ovih dana organizirala je lov na grabežljivce da bi u što većoj mjeri zaštitila pernatu divljač.
Društvo je izgradilo vlastitu volijeru za fazansku divljač, a iz koje je u lovište krajem minulog tjedna od strane lovnika društva Marija Višnjića pušten 21 fazan.

– Ovo doba godine je najbolje za puštanje fazanske divljači u lovište, kako bi fazani zauzeli svoje teritorije. Kod nas je populacija fazanske divljači jako dobra, pa prema gospodarenju brinemo da u lovište pustimo i ‘frišku’ krv za što bolju reprodukciju. Uz to, treba redovito brinuti o lovištu te pripremiti teren redukcijom predatora – kaže lovnik Višnjić.

Članovi društva redovno održavaju i pune hranilišta za divljač kukuruzom i pšenicom, a u pojilištima ne smije nedostajati pitke vode.

Najnovije vijesti

Pročitajte više