Društvo Naša djeca Prelog

Raspisan likovno – literarni natječaj „Najpisanica Grada Preloga“

I ove godine Društvo Naša djeca Prelog u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Preloga pod pokroviteljstvom Grada Preloga raspisuje Likovno – Literarni natječaj „Najpisanica Grada Preloga“ za učenike osnovnih škola i polaznike dječjih vrtića s područja Grada Preloga i Međimurske županije.

Cilj ovog natječaja je razvijati maštu i poticati kreativnost te promišljanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine područja Međimurske županije, unaprjeđenje socijalizacije djece i mladih te stvaranje novih poznanstava i prijateljstava. Natječajem se nastoji pružiti mogućnost aktiviranja individualnih potencijala djece i mladih s ciljem postizanja veće društvene angažiranosti te aktivnijeg korištenja slobodnog vremena, međugeneracijske suradnje i njegovanja tradicije i običaja naših predaka.

Natječaj “Najpisanica Grada Preloga” traje do subote, 3. travnja 2021. do 19:00 sati. Pravo sudjelovanja imaju učenici od prvih do osmih razreda osnovnih škola, te polaznici dječjih vrtića u dobi od tri do sedam godina s područja Grada Preloga i Međimurske županije. Svi pristigli radovi bit će podijeljeni u kategorije:

LIKOVNI IZRIČAJ – A) Predškolski uzrast, od 3 do 7 g. , B) 1. do 4.r. o.š. , C) 5. do 8.r. o.š.
LITERARNI IZRIČAJ – A) 1. do 4.r. o.š. , B) 5. do 8.r. o.š.

Motiv za likovno stvaralaštvo su Uskrsna pisanica ili Tradicijska uskrsna pisanica ( iz kuće moje bake), dok je likovna tehnika bojanja pisanica slobodan izbor. Podloga treba biti trodimenzionalno jaje.

Želimo da djeca svojim radovima na­glase raznolikosti i mogućnosti ukrašavanja i stvaranja uskrsnih pisanica, tradicijskih načina i tehnika bojanja i ukrašavanja pisanica te likovnim sredstvima izraze snagu osobnog doživljaja. Dječji bi radovi trebali pokazati kako oni svojim rukotvorinama promišljaju materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Međimurja, istražuju i analiziraju uočene vizualne podat­ke, te otkrivaju kontraste i ritmove crta, površina, tonova boja, oblika i funkcija u različitim strukturama.

Tema za literarne radove je “Vuzem”. Literarni radovi trebaju biti napisani na kajkavskom narječju. Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti roditelji, odgojitelji u dječjim vrtićima i učitelji osnovnih škola.
Na natječaj je moguće prijaviti grupne i individualne učeničke radove koji će biti raspoređeni po ranije navedenim kategorijama na razini grupe i pojedinačno.

Broj radova za sudjelovanje u natječaju nije ograničen i ne smiju se prijavljivati isti ili ranije nagrađeni radovi.
Svaki rad kod prijave treba sadržavati: naziv rada, ime i prezime djeteta / učenika/ice i dob učenika, razred /vrtićka grupa (ukoliko je rad grupni), osnovna škola, adresa / dječji vrtić, adresa, · ime i prezime odgojitelja/ice, učitelja/ice, kontakt broj telefona, mobitela i e- adresu.

S obzirom na trenutnu specifičnu epidemiološku situaciju, fotografije radova mogu se dostaviti na e-mail adresu Društva Naša djeca Prelog (drustvonasadjecaprelog@gmail.com) do subote, 3. travnja 2021., do 19 sati. U svakom izričaju te u svakoj dobnoj skupini biti će izabrana po tri rada koja će se nagraditi i predstaviti na facebook stranicama Društva Naša djeca Prelog. Nakon prosudbe stručnog povjerenstva izdvojeni radovi biti će prezentirani na virtualnoj izložbi. O rezultatima natječaja dobitnici će biti obaviješteni elektroničkim putem kao i o preuzimanju nagrada.

Najnovije vijesti

Pročitajte više