ZA VIŠI KOMUNALNI STANDARD U DONJOJ DUBRAVI

Podijeljene kante za odvojeno prikupljanje korisnog otpada

Još 14. veljače 2019. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji se financira iz EU fondova u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine u što je bila uključena i Općina Donja Dubrava.

Financiranje prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda je u visini 85%. Temeljem toga Općini Donja Dubrava isporučene su kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te kante za prikupljanje otpadne plastike. Ukupna vrijednost spremnika iznosi 212.364 kune, od čega je Općina sufinancirala 15% (31.854 kn).

Ukupno je podijeljeno 629 žutih i 620 plavih spremnika manje zapremnine te 14 spremnika veće zapremnine. Veći dio podijeljen je od strane koncesionara GKP PRE-KOM d.o.o., dok je manji dio podijelila Općina.

Najnovije vijesti

Pročitajte više