LJEPŠA KOTORIBA

Otvoren natječaj za sufinanciranje obnove fasada u 2021. godini

Načelnik Općine Kotoriba Ljubomir Grgec raspisao je javni poziv za sufinanciranje obnovu pročelja na stambenim objektima na području Općine Kotoriba.

– Odlučili smo se na taj korak ne bi li obnovom pročelja stambenih objekata doprinjeli ljepšem izgledu naselja jer je primjećeno da u njemu ima dosta oronulih fasada, a ljudi ih ne obnavljaju jer su “financijski kratki“ – kaže načelnik i dodaje da to čine prije svega jer ljudima koji bi nešto željeli, ljudima koji nečemu teže treba pomoći.

Općina sufinancira obnovu fasada prema priloženim plaćenim računima za stavku boja fasade do iznosa od 3.000 kuna za obiteljske kuće i do iznosa od 15.000 kuna za stambene zgrade na području Općine Kotoriba, a sredstva će se osigurati u proračunu. Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe i upravitelji zgrada.

– Obnova fasada za koje se traži sufinanciranje izvodi se cjelovito – bojanje svih strana stambenog objekta. Povjerenstvo prije početka radova zaprima prijavu za sufinanciranje obnove fasada koji sadrži fotografiju stanja nekretnine prije obnove. Nakon provedenih radova prijavitelj je dužan dostaviti Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada koji sadrži plaćeni račun s naznakom stavke za boju fasade kao i fotografiju obnovljene fasade. Dokaz o provedenim radovima ocjenjuje Povjerenstvo mi daje prijedlog iznosa sufinanciranja .Povjerenstvo će izvršiti pregled usklađenosti početnog i završnog zahtjeva, činjeničnog stanja i utvrditi da li su radovi obnove fasade izvedeni u skladu sa dostavljenim računom. Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu za isplatu sufinanciranja i računu, Općina zadržava pravo neisplaćivanja istih. Završni zahtjev s fotografijom i računom mora biti podnijet najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. Isplata dodijeljenih sredstava izvršit će se na račun prijavitelja – pojasnio nam je načelnik Grgec i dodao kako konačnu odluku o sufinanciranju donosi osobno on, odnosno načelnik koji će biti u novom mandatu, a na prijedlog Povjerenstva, a nakon provedenih radova.

Početni i završni zahtjev za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom, dostavljaju se najkasnije do 15.12.2021. godine na adresu: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, Povjerenstvo za provedbu sufinanciranja obnove fasada u Općini Kotoriba. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana dostave završnog zahtjeva.

– Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu – poručju iz Općine Kotoriba.

Najnovije vijesti

Pročitajte više