MURSKO SREDIŠĆE

Zaključci 102. stručnog kolegija gradonačelnika

Na 102. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika grada Mursko Središće, koja je održana 13. travnja prisutni su bili Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan, Drago Belše, Zoran Turk i Janja Zorec Detić, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Zbog skorašnjeg početka radova na rekonstrukciji vodovodnih i plinskih instalacija i postavljanje fekalne kanalizacije u ulici Josipa Broza Tita te glavnom raskrižju koji bi trebali trajati do 15. lipnja, a nastaviti se u mjesecu rujnu sve do početka sezone zimske službe (15. studenog) smatramo da se zbog tih radova ne može teretni promet odvijati normalno i sigurno te je potrebito u vremenu izvođenja radova dozvoliti prometovanje samo lokalnim prijevoznicima s područja Međimurske županije i nužno potrebni promet teretnih vozila. U tu svrhu upućuje se zahtjev u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

2. Grad Mursko Središće traži od izvođača radova na aglomeraciji da se do završne sanacije ulica u kojima su završeni radovi iskopa za fekalnu kanalizaciju i kućne priključke održavaju tako da se promptno saniraju rupe nastale prometovanjem vozila, a u vrijeme sušnih dana da se ulice polijevaju kako se ne bi stvarala prašina.

3. Obavještava se javnost da bi prema dogovoru s Međimurje plinom do 15. lipnja u Martinskoj ulici trebale biti postavljene nove plinske cijevi s priključcima, a po završetku Martinske ulice postavljanje bi se izvršilo u Frankopanskoj ulici, a kako bi se moglo prići završnoj sanaciji tih dviju ulica na način da se preasfaltira kompletni kolnički zastor. Prije asfaltiranja izvođač radova dužan je ukloniti i sanirati štete na pješačkim stazama.

4. Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti i Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove za organizaciju Zelene čistke koja će se održati u subotu 24.04.2021. godine. Odsjek za društvene djelatnosti dužan je dogovoriti s Mjesnim odborima i gradskim udrugama njihovo uključenje. Prikupljeno smeće će se na adekvatni način zbrinuti putem komunalnog poduzeća Murs – ekom.

5. Zbog povećanja prometa u Poljskoj ulici, jer je otvoreni novi Dječji vrtić, prometnim elaboratom potrebito je brzinu kretanja smanjiti na 40 km/h u svrhu povećanja sigurnosti, a ujedno i izgraditi pješačku stazu.

6. Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se da pribavi tri ponude za izradu projektne dokumentacije za pješačku stazu u Poljskoj ulici.

7. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za dogovor s Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Čakovec, za čišćenje i izmuljivanje gornjeg potoka od mosta na Martinskoj ulici do utoka u rijeku Mure.

8. Obrtnička komora Međimurske županije, I.G.Kovačića 4 – prihvaća se popis četvero stipendista s područja Grada Mursko Središće. Grad će sufinancirati stipendije s po 300,00 kuna mjesečno po učeniku.

9. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za projekt sanacije ulica u naselju Hlapičina po završetku radova aglomeracije.

10. Prihvaća se ponuda o priključenju za priključna mjesta i to za: kameru u Martinskoj ulici, semafor u ulici Marka Kovača na križanju Poljske ulice i ulice Slatine te kameru na ulasku u naselje Štrukovec iz smjera Čakovca.

11. Prihvaća se idejno rješenje parcelacije u nastavku ulice Augusta Šenoe, gdje se parcelacijom dobiva 11 novih građevinskih čestica od kojih će 6 gradilišta biti veličine 20 metara  na kojima će biti moguća gradnja stambenog objekta na kat, a na preostalih 5 gradilišta – veličine 16 metara bit će moguća gradnja stambenog objekta – prizemnica.

12. Prihvaća se idejno rješenje za izradu glavnog projekta za izgradnju autobusnog stajališta, javnog parkirališta i izmjene regulacije prometa Selske ulice. Prema glavnom projektu na prostoru autobusnog stajališta izgradit će se 19 parkirnih mjesta, dok će Selska ulica biti jednosmjerna. 

13. Obrt Plamen, Zrinskih 9, Peklenica – prihvaća se ponuda za uređenje prostorija u Društvenom domu u Križovcu za potrebe udruga.

14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Križovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog članova DVD-a Križovec za oslobađanje plaćanja komunalne naknade te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.) oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Križovca: Josip Kostanjević, Danijel Korbelj, Marko Strojko, Josip Frančić, Zdravko Strojko, Mihael Vinković, Roberto Horvat.

Najnovije vijesti

Pročitajte više