OPĆINA DOMAŠINEC

Obvezna izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida te Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje, najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide za svoje aktivnosti.

Sama izobrazba sastoji se od 3 modula:
1. MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni 290 kn i dopunski 70 kn)
2. MODUL ZA DISTRIBUTERE I SAVJETNIKE (osnovni 490 kn i dopunski 120 kn)
3. MODUL ZA SAVJETNIKE (osnovni 490 kn i dopunski 120 kn)

Početak izobrazbe će biti u Domu kulture općine Domašinec 27. ožujka 2021. godine u 16:00. Polaznici su obvezni sa sobom donijeti potvrdu o plaćanju, presliku osobne iskaznice te eventualnu presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju.

Najnovije vijesti

Pročitajte više