NA STRUČNOM KOLEGIJU DRAŽENA SRPAKA DONESENA ODLUKA:

‘Ne smije se ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji im uzrokuje bol i patnju’

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak na 2. sjednici stručnog kolegija donio je 12 zaključaka.

 1. Sportsko ribolovno društvo “Mura” Mursko Središće – odobrava se isplata sredstva u iznosu od 46.000,00 kuna sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta i programa udruga.
 2. Cedrus Forest d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za poslove stručne službe za provođenje programa zaštite divljači u visini od 10.000,00 kuna + PDV. Ponuda uključuje sve propisane poslove koje je Stručna služba za provođenje Programa zaštite divljači dužna obavljati temeljem Pravilnika, a sukladno svim važećim Zakonskim aktima i odnosi se na razdoblje od jedne lovne godine ( 01.04. tekuće godine do 31.03.2022. godine).
 3. Zadužuje se v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu plana rasvjeta kojeg je Jedinica lokalne samouprave dužna izraditi temeljem Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
 4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za popravak postojećih dječjih igrala na nogometnom igralištu “Mura” u Hlapičini te uređenje podnožja igrala.
 5. Udruga inovatora Hrvatske i Grad Prelog organiziraju 12. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA u razdoblju od 02. do 04. srpnja 2021. godine u dvorani SRC DG SPORT u Prelogu. Pozivaju se izlagači inovatori, inovativni poduzetnici, obrtnici, članovi akademske zajednice i gospodarski i poljoprivredni subjekti ako postoji interes za isti da se jave u Gradsku upravu Grada Mursko Središće do 21.06.2021. godine.
 6. Mreža za zaštitu životinja – Grad Mursko Središće 2019. godine donio je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, gdje se u čl. 3 st. 2 navodi da posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. Grad podržava i daje punu podršku nacionalnoj kampanji “Za Hrvatsku bez pasa na lancu”.
 7. Dječji vrtić Selnički zvončići – temeljem zamolbe za sufinanciranje u iznosu većem od 60% ekonomske cijene vrtića za dvoje djece s posebnim potrebama iz mjesta Štrukovca, a koje će pohađati novoosnovani vrtić u Selnici, Grad Mursko Središće prema Odluci o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće ne može sufinancirati u iznosu većem od 60% ekonomske cijene. Grad Mursko Središće može sufinancirati trošak osobnog asistenta u visini traženog povećanja sufinanciranja.
 8. InTeh obrt za usluge, Žabnik – odobrava se ponuda za održavanje web stranice Grada Mursko Središće u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
 9. Sportsko ribolovno društvo “Mura” Mursko Središće – temeljem zamolbe za završnicu kupa Hrvatskog sportskog ribolova koje će se održati od 16.07. do 18.07.2021. godine u Banovoj Jaruzi u Bjelovaru odobravaju se sredstva u visini od 2.500,00 kuna. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sklopit će se ugovor o dodijeljenim sredstvima.
 10. Zrinska garda Čakovec – temeljem zamolbe za potporu izdavanja reprezentativne monografije “Novi Zrin – Zrinska utvrda na Muri” odobravaju se sredstva u visini od 3.000,00 kuna. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sklopit će se ugovor o dodijeljenim sredstvima.
 11. Mag – Commerce d.o.o., Šenkovec – prihvaća se ponuda u visini od 6.369,31 kune za postavljanje nove hidraulične pumpe i elektromotora na vodovodu u naselju Hlapičine, zbog kvara stare pumpe na istom.
 12. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Izgradnja pješačke staze u ulici Matije Gupca u Murskom Središću – u provedenom postupku jednostavne nabave radova od tražene 3 (tri) ponude u roku su pristigle 2 (dvije) ponude. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o., Čakovec u vrijednosti od 33.125,00 kuna (s PDV-om).

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – kažu iz Grada Mursko Središće.

Najnovije vijesti

Pročitajte više