ŽIVIM, DAKLE, RECIKLIRAM

Naučite kako se pravilno zbrinjava otpad na radionici o kompostiranju u Pre-komu

Gradsko komunalno poduzeće Pre – kom d.o.o., u sklopu projekta „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ organizira radionicu „Kompostiranje i primjena komposta u poljoprivredi“.

Radionica će se održati na Kompostani Prelog, Gorice bb, u srijedu 31. ožujka, s početkom u 11,00 sati. Projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“ se provodi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 jedinica lokalne samouprave (gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen), čime je obuhvaćeno oko 58.000 stanovnika odnosno 18.000 kućanstva i 1000 pravnih osoba.

Projekt je vrijednosti 4.447.956,07 kuna bez PDV-a, uz pedeset postotno bespovratno sufinanciranje. Pozivaju se svi poljoprivrednici, kao i zainteresirani građani, na ovu zanimljivu radionicu.

Najnovije vijesti

Pročitajte više