MEĐIMURSKA PRIRODA

Monitoring u Perivoju Zrinski

Praćenje stanja vrsta jedna je od značajnih aktivnosti koje djelatnici Javne ustanove Međimurske prirode provode u proljetnim danima. Spomenik parkovne arhitekture Perivoj Zrinski također je dio plana monitoringa, pa su djelatnici Ustanove proteklog tjedna odradili monitoring na terenima čakovečkog parka.

Kako je proljetno doba u punom jeku, zabilježeno je najviše proljetnica: ljubičica, mrtva kopriva, tratinčica, maslačak, kiselica, vlasac, mišji repak (zeljasta biljka iz porodice trava), žabnjak ljutić, rosopas, kopriva i zimzelen. Od životinjskih vrsta opažene su siva vrana, vrana gačac, obični golub i kos. Uz prepoznavanje i bilježenje vrsta djelatnici su utvrdili stanje postojećih kućica za ptice i hotela za kukce koji je postavljen uz šetnicu te nastambu za vjeverice. Monitoring su provele djelatnice stručne službe Međimurske prirode Mihaela Mesarić i Sara Janković.

Krajem veljače te u proljetnim mjesecima u suradnji s Lovačkim savezom Međimurske županije u čakovečkom parku provodi se također monitoring vrane gačac. Međimurska priroda – Javana ustanova je, podsjetimo, partner na mađarsko-hrvatskom projektu Eco Bridge čiji je nositelj Grad Čakovec. Cilj projekta je poboljšati prirodna staništa u pograničnoj regiji Međimurske županije i županije Zala. Jedan od ciljnih lokaliteta jest i Perivoj Zrinski gdje se planira poboljšati bioraznolikost i povećati kvaliteta prirodnih staništa.

Osim toga kroz projekt je predviđeno uklanjanje starih paviljona i postavljanje novih, zamjena dotrajalih klupica za sjedenje i koševa za smeće. U planu je i uređenje pješačkih staza koje su proporcionalno s rastom korijenja okolnih stabala popucale i uzdigle se iznad razine tla. Najveća investicija na projektu zamjena je starih i sadnja novih stabala, grmlja i zeljastih trajnica. Promijenit će se vizura sveukupnog područja oko Starog grada te će postojeći ekosustav biti obnovljen i pogodan za povećanje bioraznolikosti. Unutar projekta tiskat će se i knjiga o važnosti i ulozi zelenih površina u urbanim sredinama kako bi se podrobnije opisali procesi koji se događaju u stablima i šumskim ekosustavima u gradskom okruženju.

Najnovije vijesti

Pročitajte više