JUBILEJ SV. ANTUNA PADOVANSKOG U ČAKOVCU

Molitva za 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom

Jubilej sv. Antuna - Molitve

Dragi vjernici i štovatelji sv. Antuna!
Svaki utorak do proslave Sv. Antuna Padovanskog (13. lipnja) molimo pobožnost za njegov
zagovor. Utorak je dan posvećen svetom Antunu jer su toga dana njegovi smrtni ostatci
preneseni u Padovu i pokopani u crkvi sv. Marije, kasnije pretvorenoj u veličanstvenu
Svečevu baziliku.


Utorak je spomen na 13. lipnja, datum preminuća ovog omiljenog sveca. Sveti je Antun
“svetac svega Svijeta”, te je važan je svima onima koji se njemu utječu.
Svakog utorka je molitveno-liturgijski program prije mise. Izlaže se relikvijar sv. Antuna
Padovanskog
s moćima, mole se pjesme, krunica i litanije sv. Antuna te zatim slijedi
blagoslov s relikvijama sv. Antuna.

Molitveno liturgijski obred utorka izgleda ovako:
Na početku se pjeva pjesma „Ako čudo tražiš gle“: To je najglasovitija pjesma u čast sv.
Antunu. Nastala je kao responzorij iz nekadašnjeg božanskog oficija u čast Svecu kako se
stoljećima molio u franjevačkom redu. Autor je Julijan Speyer koji je u njemu pretočio život i
djelo Sveca iz Padove u pjesmu.
Potom se moli krunica svetom Antunu s 13 otajstava, spominje se 13 životnih okolnosti
odnosno 13 prigoda u kojima se Svetac pokazao osobitim pomoćnikom kršćanskog puka.
Zatim se pjeva himna sv. Antunu „Zdravo sveče svega svijeta“.
Slijede litanije sv. Antunu Padovanskom. Litanije su prepoznatljive po tom kada svećenik
zaziva pridjeve svetog Antuna kako je pokazivao svoju svetost, a okupljene osobe svaka za
sebe odgovara “moli za nas” ili “smiluj nam se”.
Blagoslov s relikvijarom sv. Antuna. Čašćenje relikvija ne vraća nas u vrijeme svečeva
života nego nas unosi u svečevu sadašnjost, vječnost – zajedništvo sa svetima. Relikvija u
sebi čuva, sadrži, trag svetosti u Crkvi, onu čežnju za Bogom i kad čovjek dotakne Boga
oživljuje. „Neka nam izložene relikvije sv. Antuna Padovanskog u ovoj župnoj crkvi budi
trajni poziv na nasljedovanje Krista. Svaki put kad pogledamo, dotaknemo svečeve relikvije,
neka nam one budu poticaj na svetost. Kad dotičemo relikvije sv. Antuna mi ne dotičemo
samo dio njegovog zemaljskog života nego dio njegovog sadašnjeg života, a to je proslava i
zajedništvo sa svetima. Čašćenje relikvija najintimnije je povezano s vjerom u uskrsnuće.

Tako da čovjek dotičući relikvije, časteći relikvije, zapravo ispovijeda temeljni sadržaj vjere,
vjeru u uskrsnuće.

Najnovije vijesti

Pročitajte više