NEVJEROJATNA OTKRIĆA

Josip Horvat – Majzek je na području Međimurja otkrio staništa nove vrste divlje orhideje i vrlo rijetke ptice gnjezdarice!

Sutra je 22. svibanj, Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Hrvatski sabor 2003. godine donio je odluku da se na taj dan obilježava Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

-Tim povodom na ovaj način informiram sveukupnu međimursku javnost o pronalasku staništa nove vrste divlje orhideje te vrlo rijetke ptice gnjezdarice.

Više od 25 godina bavim se istraživanjima flore i faune na području Međimurja. Pored toga što sam do sada upriličio više od 25 samostalnih izložbi – instalacija fotografija vezanih uz Međimurje (ožujak 2021. ŽIVOT NOĆU…), održao sam desetke stručnih predavanja, napisao i objavio četiri knjige: “NAŠE RODE“, “DABROVA PRIČA“, VIDRIN REVIR“ te “MEĐIMURSKO JE,“.

Posjedujem izuzetne zbirke rijetkih ili vrlo rijetkih fotografija flore i faune, snimljenih na području Međimurske županije.

Na području Međimurske županije otkrio sam staništa deset vrsta divljih orhideja.

Crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis L.) jedanaesta je moja vrsta divlje orhideje, koja obitava na području Međimurja. Riječ je o zeljastoj trajnici iz porodice orhideja. Zakonom je strogo zaštićena.

Od 1987. godine, kada sam na Zavodu za ornitologiju u Zagrebu, položio prstenovački ispit, pa sve do danas bavim se proučavanjem i istraživanjem ptičjih vrsta na području Međimurja. Do danas sam u Međimurju zabilježio više od 120. vrsta ptica.

Golub dupljaš (Columba oenas). To je nova vrsta ptice iz porodice golubki koja se gnijezdi na području Međimurja. Peta je vrsta golubki u Međimurju.

Početkom ožujka dolazi kod nas na gniježđenje a tokom listopada napušta Međimurje. Većinom se gnijezdi u napuštenim dupljama od crne žune (Dryocopus martius). Strogo je zaštičena vrsta i nalazi se u Crvenoj knjizi ptica Hrvatske.

Za gradskog goluba (Columba livia domestica) svi znamo, on nije ptica selica a gnijezdi se po naseljima diljem Međimurja.

Gugutka (Streptopelia decaocto) također je naša gnjezdarica, koja nije selica a prisutna je i po našim dvorištima.

Grlica (Streptopelia turtur) ptica selica, koja početkom svibnja dolazi na gniježđenje u svijetle šumarke Donjeg Međimurja.

Golub grivnjaš (Columba palumbus) ptica selica, koja već početkom ožujka dolazi kod nas na gniježđenje. Najveća je ptica iz porodice golupki. Zbog novonastalih okolnosti na njegovom prirodnom staništu, počeo se je sve više širiti i gnijezditi po urbanim sredinama (Perivoj Zrinskih). Golubke žive monogamo, ženke snesu dva jaja i to dva do četiri puta kroz sezonu gniježđenja.

Najnovije vijesti

Pročitajte više