ODLIČNA VIJEST POVODOM DESETE GODIŠNJICE RADA

Hrvatska i Međimurje dobivaju prvi regionalni Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID

Odlična vijest stigla je MURID-ovcima u godini kada obilježavaju velikih deset godina rada. Odobrena su im bespovratna sredstva za izgradnju Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID u partnerstvu s Međimurskom županijom i Općinom Pribislavec.

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu pruža stručnu podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i edukaciju i senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe obitelji i djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području Hrvatske i regije. MURID-ova priča započela je prije 10 godina, a danas su prepoznati kao nacionalni primjer dobre prakse stvaranja sustava rane intervencije.

Od 2016. godine jedini su licencirani i ugovoreni pružatelj usluge rane intervencije u Međimurju, a programe i usluge MURID-a koristi preko 100-tinjak korisnika iz cijele sjeverozapadne Hrvatske. 2020. godine osnovana je Izvršna radna skupina za izradu Nacionalne strategije razvoja rane intervencije u Republici Hrvatskoj te je u nju uključena izvršna direktorica MURID-a Silvija Pucko, zahvaljujući značajnom znanju i iskustvu. MURID je kao organizacija prepoznat kao primjer dobre prakse koji trenutačno provodi projekt „Pilotiranje modela sveobuhvatne, pristupačne i kvalitetne usluge rane intervencije u djetinjstvu u Međimurskoj županiji“ kao implementacijski partner ureda UNICEF-a za Hrvatsku u programu „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Međimurskoj županiji“.

Aktivnosti i djelatnosti MURID-a prepoznate su i na EU natječaju „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza“  te su nam odobrena sredstva za izgradnju Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID u partnerstvu s Međimurskom županijom i Općinom Pribislavec.“, naglasila je direktorica MURID-a Pucko.

Ukupna vrijednost projekta je 19.507.406,44 kuna, od čega je dodijeljeno 14.982.626,78 kuna bespovratnih sredstava, dok će korisnici izdvojiti 4.524.779,66 kuna vlastitih sredstava. „Ovim projektom i izgradnjom Centra, sjeverozapadna Hrvatska dobiva jedinstveno intersektorsko mjesto za razvoj sustava i svih komponenti rane intervencije. Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID ne samo da će biti regionalni centar procjene i dijagnostike, već će biti i centar integriranih programa rane intervencije, edukacijski centar za stručnjake u području rane intervencije u djetinjstvu te jedinstveno i objedinjeno mjesto pristupa ranoj intervenciji.“, istaknuo je župan Međimurske županije Matija Posavec.

Najnovije vijesti

Pročitajte više