SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

Hoće li se izmijeniti način financiranja boravka u dječjim vrtićima i jaslicama na području grada?

centar za kulturu čakovec

Čakovečko Gradsko vijeće danas će na svojoj 28. sjednici razmatrati čak 30 točaka dnevnog reda. Između ostaloga razmatrat će se prijedlog HDZ-ovog vijećnika Aleksandra Makovca o financiranju boravka u dječjim vrtićima i jaslicama na području grada. Također će se usvajati godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna u prošloj godini.

Na dnevnom redu su i izvješća o poslovanju gradskih ustanova poput Dječjih vrtića Cipelica i Cvrčak, Centra za kulturu te Knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski. Na sam Svjetski dan voda razmotrit će se izvješće Međimurskih voda o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj te izgradnju komunalnih građevina.

Trebalo bi se usvojiti i Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca. Saznat ćemo i tko će biti ovogodišnji dobitnici javnih priznanja Grada Čakovca.

Sjednica započinje u 9.00 sati u Centru za kulturu Čakovec.

Najnovije vijesti

Pročitajte više