POTPISAN UGOVOR

Grad Prelog će mladim obiteljima subvencionirati kamate kredita

Grad Prelog i Wüstenrot stambena štedionica d.d. potpisali su Ugovor o poslovnoj suradnji i međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa subvencioniranja stambenih kredita na području Grada Preloga.

S ciljem subvencioniranja stambenih kredita mladim obiteljima na području Grada Preloga, Grad Prelog subvencionira kamate kredita mladim obiteljima – podnositeljima zahtjeva na području Grada Preloga. Subvencioniranje stambenih kredita odnosi se na subvencioniranje kamata na stambene kredite koji su ugovoreni u periodu od dana stupanja na snagu Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga, a podnositeljima zahtjeva koji će steći propisane uvjete, odobrit će se dodatno subvencioniranje kamata kredita u iznosu od 2.500,00, odnosno 5.000,00 kuna.

Ugovor su potpisali Ivan Ostojić, član Uprave Wüstenrot stambene štedionice d.d. te gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, koji je istakao: „Interes za gradnju u Prelogu je velik. Krajem prošle godine prodali smo osamnaest parcela za stambenu izgradnju, kreće gradnja stanova iz programa POS, a najavljene su i kreću u realizaciju privatne investicije vezane uz stanogradnju. Mladim obiteljima pomažemo i na ovaj način, subvencioniranjem kamata kredita.“

Sve informacije o načinu realizacije, možete dobiti u Upravi Grada Preloga.

Najnovije vijesti

Pročitajte više