JAVITE SE!

Dom zdravlja Čakovec raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima medicine

Autor: Dom zdravlja Čakovec Foto/Video: Ilustracija
- Advertisement -

Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata i Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec donesene dana 04. travnja 2023. godine, Dom zdravlja Čakovec ovim putem dana 8. studenog 2023. godine, raspisuje: Natječaj za dodjelu stipendija studentima medicine.

 1. Dom zdravlja Čakovec odobrava 2 stipendije studentima na sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima medicine.
 2. Na ovaj Natječaj mogu se javiti redovni studenti 5. i 6. godine studija medicine.

Stipendija se dodjeljuje pod uvjetom da će korisnici stipendije nakon završetka studija, sukladno ugovoru koji će potpisati, zaključiti radni odnos u Domu zdravlja Čakovec na razdoblje razmjerno duljini primanja stipendije. Ukoliko će postojati potreba, korisniku stipendije će se omogućiti rad pod nadzorom u trajanju do 6 mjeseci. Vrijeme provedeno u radu pod nadzorom izuzima se iz duljine obaveznog radnog odnosa u Domu zdravlja.

 1. Pravo na sudjelovanje na ovom Natječaju imaju studenti sukladno uglavku I. i II. ovog Natječaja uz dodatni uvjet:

– da su državljani Republike Hrvatske.

 1. Mjesečni iznos stipendije iznosi 230,00 €. Stipendija se isplaćuje od 1. listopada do 30. rujna.
 2. Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj:
  1. molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
  1. domovnica
  1. preslika osobne iskaznice
  1. potvrda fakulteta o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju

–    potvrda o statusu redovnog studenta

 • prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija

–     izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju

–     izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva

 • Ako se na Natječaj javi veći broj studenata od broja odobrenih stipendija prednost imaju studenti s boljim prosjekom ocjena na osnovi prijepisa ocjena položenih ispita tijekom studija.
 • Student kojem je dodijeljena stipendija dužan je prilikom sklapanja posebnog ugovora predati bjanko zadužnicu na iznos ukupnog iznosa stipendije kao osiguranje povrata sredstava u slučajevima raskida ugovora. Razlozi raskida ugovora od strane Doma zdravlja:
  • prekid studija
  • gubitak statusa redovnog studenta
  • ako korisnik stipendije ne dostavi dokaz o završetku studija
  • ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo
  • ako odbije zaposlenje u Domu zdravlja Čakovec
  • ako raskine radni odnos u Domu zdravlja Čakovec prije okončanja roka iz uglavka III. ovog Natječaja
 • Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 • Molbe kandidata se dostavljaju na adresu Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, s naznakom za «Natječaj za dodjelu stipendija».
 • Dom zdravlja Čakovec će na osnovu zaprimljenih molbi utvrditi listu reda prvenstva za dodjelu stipendija te će podnositelje molbi obavijestiti o rezultatima natječaja u roku 30 dana od proteka roka za dostavu molbi.
 • Rok za dostavu molbi je 15 dana od dana objave Natječaja.
 • Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija student sklapa poseban ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendija sukladno Odluci Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec.
 • Sve dodatne upute i obrazloženja ovog natječaja možete dobiti tijekom redovnog radnog vremena Uprave Doma zdravlja Čakovec, na adresi Čakovec, I. G. Kovačića 1e ili na telefon 040/372-338.
- Oglas -

Podijeli:

Najnovije

Pročitajte još

FOTO U Čakovcu predstavljene prednosti kozmetike Jane Iredale

U četvrtak je u čakovečkom hotelu Castellum predstavljena kozmetika...

Nikad veći interes poljoprivrednika za EU fondove

Na jučerašnjoj radionici, koju je organizirala Općina Sveti Juraj...