SPRJEČAVANJE POŽARA

Do 4. listopada ZABRANA loženja vatre i spaljivanja otpadaka na vanjskim površinama

Građani se obavještavaju da je u srijedu, 14. travnja 2021. godine, temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije i sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije, župan Međimurske županije donio:

ODLUKU o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume.

Ovom odlukom od 3. svibnja do 4. listopada 2021. godine zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume.

Najnovije vijesti

Pročitajte više