SVJETSKI DAN ŠUMA

Čuvajmo zelene tvornice

Na prvi dan proljeća 21. ožujka, ujedno se slavi i Svjetski dan šuma. Prema podacima UN-a, godišnje se uništi oko 13 milijuna hektara šume; 12-20% emisija stakleničkih plinova u svijetu koji prouzrokuju klimatske promjene, izazvano je upravo krčenjem šuma. Danas su šume globalno ugrožene uslijed lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima vode, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenje zraka, tla, vode, kiselih kiša i dr.

No, što se tiče hrvatskih šuma situacija je puno bolja. Čak 95% hrvatskih šuma ima prirodnu strukturu.
Šume nazivamo zelenim tvornicama i plućima planeta Zemlje. Proizvode zrak koji udišemo stoga ih trebamo čuvati jer nam životi ovise o njima.

Naši čitatelji iskoristili su sunčanu nedjelju i Svjetski dan šume proveli upravo u prirodi. Oni aktivniji su proveli dan na planinarenju, a ostatak u šetnji ili druženju sa prijateljima.

Najnovije vijesti

Pročitajte više