MEĐIMURSKI SREDNJOŠKOLSKI RAVNATELJI

Bosiljka Kukolić Vinković prva promaknuta u zvanje ravnatelj mentor

 S ponosom nam je obznanila važnu, a posebnu radosnu vijest. Važna je što je prva u Međimurskoj županiji, a radosna što je to napravila u 61. godini. Naime, ravateljica Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, prof. Bosiljka Kukolić Vinković je nedavno stekla dodatno stručno obrazovanje, koje joj je dalo za pravo da nosi titulu ravnatelj mentor.

Vezano uz to, dala nam je i pojašnjenje:

-Krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj je Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. On sadrži ishode učenja grupirane prema glavnim kompetencijama za kvalitetno obavljanje poslova u odgojno obrazovnom radu, a ujedno je to i alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja, kaže profesorica i dodaje:

-Posao nastavnika nije samo neposredan rad sa učenicima u razredu, već on obuhvaća i organizaciju i provedbu natjecanja,mentorstvo studentima, pripravnicima, predavanja, edukacije i radionice,  rad u stručnim vijećima, pisanje stručnih članaka, nastavnih materijala, sudjelovanje u projektima, te rad na unapređenju rada škole i sustava obrazovanja, a u sve sam to u dosadašnjem radu bila uključena.

Ovisno o radu nastavnika, on može napredovati u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Uvjeti za napredovanje propisani su Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

A da bi se to postalo ?

-Prema propisanim kriterijima, nastavniku se vrednuje stručno-pedagoški rad, organizacija i provedba natjecanja, mentorstvo učenicima, predavanja, radionice, edukacije, rad u stručnim vijećima škole, objavljivanje stručnih članaka, izrada nastavnih materijala, autorstvo udžbenika, sudjelovanje u projektima  i njihovo pisanje te vođenje kao i unapređenje radaškole . Pod to se smatra pripremenje i vođenje javnog događaja u školi ili na državnoj i županijskoj razini, uređivanje mrežne školske stranice, školskog lista, vođenje tima za kvaliteu  unapređenje sustava obrazovanja,  rad u povjerenstvima i radnim skupinama koja su imenovana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tko je pokrenuo postupak za vaše napredovanje ?

-Postupak za napredovanje u zvanje pokreće odgojno-obrazovni radnik slanjem Zahtjeva za napredovanje Agenciji za odgoj i obrazovanje ili Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Stručno povjerenstvo razmatra zahtjev te vrši uvid u stručno pedagoški rad nastavnika, prisustvovanje na dva nastavna sata, razgovor s ravnateljem i stručnim suradnikom i donosi stručno mišljenje o napredovanju.

Odgojno obrazovni radnik koji je napredovao u više zvanje mora dijelom raditi i za potrebe Ministarstva.

Po prvi puta napredovati u zvanje mogu i ravnatelji ?

 -Da. Osobno  sam napredovala u zvanje ravnatelja mentora. Uvjeti za napredovanje koje sam trebala zadovoljiti su: najmanje 5 godina staža kao ravnatelj, kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju najmanje 100 sati, usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda , koje provjerava stručno povjerenstvo i najmanje 20 bodova prikupljenih iz kategorija za napredovanje, pojasnila je i nastavila:- Obveze ravnatelja koji je napredovao u zvanje mentora dužan je najmanje 3 sata godišnje educirati kolege, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na županijskoj , državnoj  ili na međunarodnoj razini ( uživo ili online), sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja, sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, regionalnoj ili državnoj razini,objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni ili obrazovni sadržaj ili stručni članak i kontinuirano raditi na unapređenju rada škole.

Kako je taj postupak tekao kod vas ?

Postupak mog napredovanja bio je slanje Zahtjeva sa svim dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stručno povjerenstvo je provjerilo poslanu dokumentaciju i materijale te obavilo uvid u moj ravnateljski posao. Donijeli su stručno mišljenje o napredovanju u zvanje ravnatelj mentor, koji sam ja prihvatila sa zahvalnošću, a nadam se stekla ga zaslužno – ističe ravnateljica mentorica   Bosiljka Vinković.

Najnovije vijesti

Pročitajte više