NEMA VIŠE ŠTETOČINA

Bioinstitut provodi temeljitu deratizaciju na području grada Preloga

Djelatnici Službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Bioinstituta d.o.o. provest će dodatnu deratizaciju na području Grada Preloga, u razdoblju od 31. 03. do 15. 04. 2021. godine prema slijedećem rasporedu:

DATUMMJESNI ODBOR
31.03.2021.PRELOG
01.04.2021.PRELOG
02.04.2021.PRELOG
06.04.2021.PRELOG
07.04.2021.PRELOG
08.04.2021.PRELOG, OTOK
09.04.2021.OPOROVEC
12.04.2021.ČUKOVEC
13.04.2021.DRAŠKOVEC, HEMUŠEVEC
14.04.2021.CIRKOVLJAN
15.04.2021.ČEHOVEC

 Za deratizaciju će se koristiti brodifakum pelete s dodatkom gorke tvari. Antidot je vitamin K.

Najnovije vijesti

Pročitajte više