SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

AKTUALNI SAT: Na tapeti gradske financije

Na jučerašnjoj 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja je održana u četvrtak 11. ožujka u Centru za kulturu „Rudar“ predsjednika Gradskog vijeća Zvonka Vrtarića uputio je gradonačelniku Draženu Srpaku tri pitanja.

Koji se postotak izdvaja za plaće djelatnika iz gradskog proračuna?

-Postotak koji mi izdvajamo za plaće djelatnika je 7,32% od dozvoljenih 20% prema zakonu. Tome je tako zato što je veliki broj djelatnika zaposlen na projektima, tj. prima plaću iz projekata. Od 14 zaposlenih 8 djelatnika je na projektu, neki na puno radno vrijeme, nego na pola radnog vremena. U Murs – ekomu od 26 zaposlenih 2 djelatnika su na projektu, u Dječjem vrtiću „Maslačak“ od 24 zaposlenih 8 djelatnika su na projektu i ako prođu 2 projekta koja su prijavljena će biti u Gradskoj knjižnici 1 zaposleni na projektu i 1 zaposleni na projektu u Centru za kulturu „Rudar“. Podaci su odlični, nekada smo imali 15%, čak i 17% izdvajanja za plaće. Ovo su lijepe uštede koje se onda u nešto drugo ulažu, pojasnio je gradonačelnik Srpak.

Kakvo je stanje žiro računa grada na današnji dan, ima li i koliko grad nepodmirenih obveza u valuti? Jednom riječju, zapravo, kakvo je poslovanje grada?

Financijsko poslovanje grada je vrlo stabilno, bez ikakvih problema. Trenutačno je na žiro računu 6,3 milijuna kuna i nema nikakvih nepodmirenih obaveza, odgovorio je Srpak.

Koliko se ukupno sredstava izdvaja za djecu i mlade u Murskom Središću?

Sve zajedno je to oko 3,5 milijuna kuna. Najveće stavke koje se izdvajaju za djecu i mlade su financiranje vrtića od 2,3 milijuna kuna, sufinanciranje studentskih kredita 90 tisuća kuna, jednokratna pomoć studentima 50 tisuća kuna, naknade za novorođenu djecu 165 tisuća kuna, školska prehrana je do sada bila 40 tisuća kuna, a sad kada usvojimo će biti obrok besplatan za svu djecu – 200 tisuća kuna, jednokratna pomoć srednjoškolcima 100 tisuća kuna, značajne pomoći kod asistenata, značajni poticaji i za mlade, koje smo uveli, su bili na razini 620 tisuća kuna, a sveukupno oko 3,5 milijuna kuna, nabrojio je Srpak.

Najnovije vijesti

Pročitajte više