KASNILI S PLAĆANJEM

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kaznila varaždinsku Koku sa 100 tisuća kuna

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je protiv Koke d.d. Varaždin po službenoj dužnosti pokrenula upravni postupak u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sa sadržajem i načinom provedbe poslovnih odnosa Koke d.d. s njezinim proizvođačima brojlera (pilića).

Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da je KOKA d.d., iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu svojim dobavljačima – proizvođačima brojlera nametnula nepoštene trgovačke prakse plaćajući im izvan roka propisanog zakonom, odnosno izvan roka od 60 dana. Navedena zakašnjenja u plaćanju, čime su počinjene nepoštene trgovačke prakse,  utvrđena su u odnosu na 7 dobavljača – proizvođača brojlera i u odnosu na 34 računa koje su Koki d.d. izdali navedeni dobavljači, a u razdoblju od 13. lipnja 2018. do 18. travnja 2019.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, Koki d.d. izrekao upravno – kaznenu mjeru u visini od 100 tisuća kuna, kao i zabranu daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama.

Koka d.d. je u cijelosti uplatila izrečenu upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 100 tisuća kuna i o tome dostavila dokaz AZTN-u.

Najnovije vijesti

Pročitajte više